Các Nghiên Cứu có Bằng Chứng về Chương trình The Son-Rise Program®

Tạp chí các rối loạn giao tiếp

Đẩy mạnh giao tiếp xã hội do trẻ tự khởi xướng ở trẻ tự kỷ: các hiệu quả của việc can thiệp theo chương trình Son – Rise Program

Các tác giả: Kat Houghton, Julia Schuchard, Charlie Lewis, Cynthia K. Thompson

Nghiên cứu có bằng chứng đã được công bố hỗ trợ chương trình The Son–Rise Program®

 

Có một đột phá quan trọng trong nghiên cứu điều trị tự kỉ và việc áp dụng chương trình The SonRise Program®. Mới đây tạp chí Tạp chí các Rối loạn Giao tiếp (The Journal of Communication Disorders) đã công bố kết quả của nghiên cứu, (Đẩy mạnh giao tiếp xã hội do trẻ tư khởi xướng ở trẻ tự kỉ: các hiệu quả của việc can thiệp theo chương trình Son – Rise Program).

Mặc dù nhiều nghiên cứu đã được công bố có xác nhận một số những kỹ thuật cụ thể của chương trình The Son-Rise Program, đây là nghiên cứu khoa học đầu tiên đánh giá và thể hiện hiệu quả của chương trình The Son-Rise Program một cách tổng thể. Nghiên cứu đã được duyệt này, được thực hiện bởi trường đại học Northwestern ở Mĩ và trường đại học Lancaster ở Anh, đã cho thấy sự tiến bộ có giá trị ở những trẻ đã được điều trị bằng chương trình The Son-Rise Program so với nhóm đối chứng không được điều trị bằng chương trình The Son-Rise Program. Một điều ngoại lệ đặc biệt là những trẻ trong nhóm thực nghiệm đã thể hiện những kết quả đo lường được chỉ sau 1 tuần thực hiện chương trình The Son-Rise Program, cho thấy sự tiến bộ trong 3 lĩnh vực chính.

  1. Các kỹ năng giao tiếp xã hội
  2. Thời lượng tập trung tương tác và tần số tương tác
  3. Các tương tác giao tiếp xã hội chủ động (Cái này rất quan trọng. Nó nói về những tương tác do trẻ tự khỏi xướng chứ không phải các tương tác được gợi ý, cho thấy mong muốn của trẻ được tương tác với người khác thay cho việc trẻ làm bởi vì người khác yêu cầu!)

Vì thế các dữ liệu thực nghiệm đã công nhận những gì mà chúng tôi ở Trung tâm Autism Treatment Center of America® đã thấy trong gần 40 năm qua.

Bây giờ chương trình The Son – Rise Program đã có sự ủng hộ từ cộng đồng các nhà khoa học, các nghi ngờ về hiệu quả về chương trình của chúng tôi đã được xóa bỏ, chúng tôi mong rằng nó sẽ là môt chất xúc tác cho phép các gia đình có được trợ cấp từ các chương trình học phí của chính quyền địa phương cũng như của chính phủ và như thế sẽ có được sự hỗ trợ tốt hơn cho chương trình The Son – Rise Program của bạn.

Lần sau khi ai đó hỏi bạn Chương trình The Son – Rise có bằng chứng khoa học không, bạn có thể trả lời một cách chắc chắn “Có” và dẫn chứng nghiên cứu này.

Nghiên cứu này được in trên Tạp chí các Rối loạn Giao tiếp (The Journal of Communication Disorders) (Volume 46, Issues 5-6s, September – December 2013, page 495 – 506). Nó cũng đã được công bố trên mạng và có thể xem được và tải xuống được từ:

 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021992413000518

Phần dịch đầy đủ của báo cáo sẽ được The Big Friends cập nhật trong thời gian sắp tới!

Nguồn: sciencedirect.com

The Big Friends dịch

Lịch học: hotrotuky.com