Chia sẻ

Tình Nguyện Viên & Phụ Huynh

Qua một tuần, từ sau buổi hội thảo, đã có các anh chị phụ huynh bắt tay vào thực hành ngay khi về nhà và chia sẻ lại với chúng tôi về câu chuyện thực hành những kiến thức trong buổi 4/10 vừa qua, ở gia đình họ.