Chia sẻ cảm nhận

Giúp cho con năng động và yêu thích tương tác liệu có phải là điều quá xa vời?!

Hãy lắng nghe chia sẻ của một vị phụ huynh để thấy rằng, chỉ cần tiếp cận đúng phương pháp, mọi viềc đều sẽ đến một cách tự nhiên và nhanh chóng.

Những vẫn đề mà 03 năm trăn trở được giải quyết chỉ trong một tháng. Thật tuyệt vời!

Giúp cho con năng động và yêu thích tương tác liệu có phải là điều quá xa vời?!Hãy lắng nghe chia sẻ của một vị phụ huynh để thấy rằng, chỉ cần tiếp cận đúng phương pháp, mọi viề đều sẽ đến một cách tự nhiên và nhanh chóng.Những vẫn đề mà 03 năm trăn trở được giải quyết chỉ trong một tháng. Thật tuyệt vời!

Posted by The Big Friends – Làm Bạn Với Người Tự Kỷ on Friday, 12 October 2018