Chương trình The Son-Rise Program® Start-Up 2018, Vietnam

Vậy là cuộc hành trình The Son-Rise Program® Start-Up 2018 đã kết thúc. Một cuộc hành trình ý nghĩa nhất dành cho tất cả những người tham dự.

Chúng tôi trong suốt 05 ngày qua đã cùng khóc, cùng cười và cùng lớn lên. Rồi đây, hơn một trăm con người sẽ đi về nơi khác nhau, nhưng với một phiên bản mới, mạnh mẽ hơn, yêu thương hơn và yên bình hơn.

Cảm ơn tất cả học viên, thầy cô và những người bạn tình nguyện tuyệt vời. Chính mọi người đã mang đến sự thành công cho chương trình lần này.

Cuộc hành trình mới sẽ bắt đầu, và 2019 sẽ là năm The Big Friends tiếp tục sứ mệnh hỗ trợ cho các bậc phụ huynh trên con đường tìm hiểu và đưa các em trở về gần hơn với mọi người.

————————————–

My greatest appreciation to all of you,all of the participants, teachers and the amazing support team to make this miracle happen in Vietnam!

Người viết: Lê Tấn Đạt Co-Founder của tổ chức The Big Friends