CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU SÁCH “VƯỢT QUA CHỨNG TỰ KỶ VỚI THE SON – RISE PROGRAM

 MỘT CUỐN SÁCH LÀM THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI CON BẠN “VƯỢT QUA CHỨNG TỰ KỶ VỚI THE SON – RISE PROGRAM” Nếu có một cuốn sách chứa những nội dung sau thì các ba mẹ có muốn mua không: Tại sao người Tự kỷ có hành vi không “bình thường”? Hành vi đó có ý […]