Chương trình The Son-Rise Program® Start-Up 2018, Vietnam

Vậy là cuộc hành trình The Son-Rise Program® Start-Up 2018 đã kết thúc. Một cuộc hành trình ý nghĩa nhất dành cho tất cả những người tham dự. Chúng tôi trong suốt 05 ngày qua đã cùng khóc, cùng cười và cùng lớn lên. Rồi đây, hơn một trăm con người sẽ đi về nơi khác nhau, […]

The Son-Rise Program Start Up Vietnam

A – CURRICULUM You can only check in to your room at 2:00 pm on Wednesday December 12th after the first day morning class, but don’t worry, you can leave your luggages at the hotel lobby. Check out time will be Sunday morning, December 16th at 12: 00 pm. This is a total of 4 nights in […]

Thông tin chi tiết về chương trình Son-Rise Program Start-Up Việt Nam 2018

  A- LỊCH TRÌNH: Bạn sẽ check-in nhận phòng vào Thứ tư ngày 12 tháng 12 (vào buổi chiều sau khi chúng ta học xong ngày đầu tiên, tuy nhiên hành lí sẽ được kí gửi trước từ buổi sáng cho khu vực khách sạn để bạn có thể an tâm học hành). Và check-out […]