HÀNH TRÌNH CỦA THE BIG FRIENDs 2018 VÀ TỔNG CHI PHÍ

Kính chào quý anh/ chị, những người đã – đang và sẽ đồng hành cùng The Big Friends! The Big Friends là một tổ chức Phi lợi nhuận, làm việc trong lĩnh vực liên quan đến Hội chứng Tự kỷ. Như quý anh/ chị có thể tìm đọc các tài liệu từ chính Tổ chức […]

THÔNG TIN TÀI KHOẢN CỘNG ĐỒNG

Thebigfriends.org Chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận, với xuất phát điểm là những Tình Nguyện Viên, đến và hỗ trợ tại nhà cho các gia đình có trẻ em tự kỷ, với mong muốn “Tạo ra một thế giới hạnh phúc hơn cho người tự kỷ và gia đình của họ.” Chúng tôi […]