Hành Trình The Son-Rise Program® – 2 năm, của bé Isa Ray

Hành Trình The Son-Rise Program® 2 năm của bé Isa Ray “ 23.000 lượt xem !!! Chúng tôi chưa bao giờ mong đợi là đoạn video mà chúng tôi đã tải lên cách đây 3 năm sẽ được xem bởi nhiều phụ huynh đến vậy. Đây là cuộc hành trình của chúng tôi từ năm […]

Các Nghiên Cứu về Chương trình The Son-Rise Program®-P1

Các Nghiên Cứu có Bằng Chứng về Chương trình The Son-Rise Program® Có một đột phá quan trọng mới trong nghiên cứu điều trị tự kỉ và sử dụng chương trình The Son-Rise Program®. Mới đây, Tạp chí các Rối loạn Giao tiếp (The Journal of Communication Disorders), các Nghiên cứu về điếc và trợ […]

CHƯƠNG TRÌNH THE SON-RISE PROGRAM LÀ GÌ?

Chương trình The Son-Rise Program® Từ năm 1974, Trung tâm Điều Trị Tự Kỷ Hoa Kỳ  (Autism Treatment Center of America®) của chúng tôi đã giảng dạy cách tiếp cận độc đáo, hiệu quả và giúp cho hơn 35.000 gia đình trên toàn thế giới. Chương trình The Son-Rise Program là một chương trình điều […]

2/212