Hoạt Động

Parent sharing hôm 21/5/2017 – Cách sử dụng nguồn lực TNV hiệu quả

Nội dung chương trình:
– Phương pháp để phụ huynh có được sự chủ động, linh hoạt trong chương trình can thiệp cho con tại nhà.
– Học cách hiểu con trước, để có cách dạy phù hợp riêng cho từng trẻ.
– Cách tập cho trẻ những kỹ năng tốt một cách nhẹ nhàng, thân thiện nhất.
– Triển khai nhóm làm việc với trẻ như thế nào để hiệu quả và sáng tạo.
– Giữ động lực bản thân, yếu tố quan trọng cho các vị phụ huynh.