Giới thiệu

Parent Sharing là gì?

“Parent Sharing” là một chuỗi sự kiện, do tổ chức Phi Lợi Nhuận The Big Friends cùng phối hợp với Trung tâm Điều trị Tự kỷ Hoa Kỳ và Tổ chức Phi lợi nhuận Embrace Autism Singapore khởi xướng tại Việt Nam. Sự kiện dự kiến được diễn ra định kì vào hai sáng chủ nhật trong tháng.

Đây là cơ hội để các gia đình (bao gồm cả: phụ huynh, chuyên gia, các tình nguyện viên,…) chia sẻ những kinh nghiệm và kết quả thực hành chương trình The Son-Rise Program của mình. Cũng như cập nhật các thông tin, sự kiện, khóa học của chương trình The Son-Rise Program tại Việt Nam.

Với các phụ huynh chưa sử dụng The Son-Rise Program thì đây là cơ hội tiếp cận một mô hình can thiệp mới, giàu cảm xúc và chủ động hơn cho cả trẻ và phụ huynh.

Đăng ký tham gia Parent Sharing

Hãy tham gia cùng chúng tôi